Onze

Missie en Visie
 
Onze missie

Waar we voor staan

De natuurspeeltuin wil kinderen weer laten ervaren wat het is om in de natuur te spelen. Het wil de kinderen uitdagen om zelf activiteiten te bedenken in een omgeving die daarvoor is ingericht. De speeltuin wil het bruisende hart worden van de wijk De Hoef en een verbindende factor zijn voor zowel kinderen als volwassenen. Dit door een mooie speelplek te bieden voor de kinderen met daarnaast een uitnodigende plek voor de volwassenen met de mogelijkheid om iets te nuttigen. Een speeltuingebouw met terras waar men elkaar kan ontmoeten.

Zo leren kinderen elkaar kennen en kunnen ze samen spelen en kunnen de volwassenen in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact komen. Als men elkaar kent wordt het woongenot ook groter en zal men elkaar kunnen aanspreken op goede dingen maar ook op punten die beter zouden kunnen in de wijk.

Onze Visie

Over 5 jaar wil de natuurspeeltuin het bruisende ( & levendige) HART van de wijk zijn.

Waar men samen met de buurt de speeltuin onderhoudt. Waar men samen verantwoordelijk is voor het toezicht in de speeltuin en daardoor elkaar in de buurt leert kennen. Waar elke week activiteiten worden aangeboden om de kinderen nog meer vertrouwt te maken met de natuur en waar kunstzinnige ateliers worden aangeboden voor jong en oud. Waar een goede samenwerking is met alle gebruikers van Boerderij De Hoef, met Matthias Zorg en BSO In de Wolken. Waar mensen werkervaring op kunnen doen om de kans op een baan in de maatschappij te vergroten en waar mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding hebben.

v

Referenties

Wat ouders zeggen

"referentie 1"

"referentie 2"

"referentie 3"